W jakich sytuacjach warto stosować metodę NDT?

niemowle

NDT-Bobath jest jedną z metod rehabilitacji, która wykorzystywana jest przy różnego rodzaju zaburzeniach rozwoju motorycznego dzieci i niemowląt. Może być również stosowana u osób dorosłych. Dużą zaletą tej metody terapii jest możliwość prowadzenia ćwiczeń przez rodziców razem z dzieckiem w domu. W poniższym artykule podpowiemy, w jakich przypadkach metoda NDT Bobath może okazać się skuteczna oraz na czym polega.

Na czym polega metoda NDT Bobath? 

Metoda NDT Bobath została opracowana przez małżeństwo Bertę i Karela Bobath w latach 40. XX wieku. Podłożem metody była obserwacja dzieci z różnymi problemami rozwojowymi i neurologicznymi. Na tej podstawie państwo Bobath stworzyli autorską metodę stymulacji ciała, dzięki której dziecko wykształca poprawne odruchy i pozbywa się tych patologicznych. Ćwiczenia dopasowywane są indywidualnie do każdego dziecka z uwzględnieniem jego problemów rozwojowych oraz etapu, na jakim znajduje się jego rozwój psychoruchowy. Ćwiczenia polegają na stymulacji całego ciała malucha poprzez wykonywanie ruchów, które odzwierciedlają prawidłowe wzorce ruchowe i ułożeniowe, co w naturalny sposób pomaga w ich wykształceniu u dziecka. Ogromną zaletą metody NDT Bobath jest możliwość kontynuacji ćwiczeń z dzieckiem w domu oraz łączenie ich z codziennymi, rutynowymi czynnościami i zabawą.

Zastosowanie metody NDT Bobath

Rehabilitacja metodą NDT Bobath poprzedzona jest badaniem wykonywanym zazwyczaj przez lekarza pediatrę, który stwierdza u dziecka zaburzenia rozwojowe. Rodzic otrzymuje skierowanie do rehabilitanta lub fizjoterapeuty, który dokonuje oceny problemów neurologicznych u malucha i na jej podstawie może zalecić dziecku terapię NDT.

Metoda NDT Bobath stosowana jest zarówno w przypadku niewielkich zaburzeń rozwojowych, jak i w poważnych chorobach neurologicznych. Wskazaniem do rehabilitacji tą metodą mogą być następujące problemy:

 • wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe,
 • asymetria ułożeniowa,
 • urazy neurologiczne,
 • problemy z koordynacją ruchów ciała,
 • uszkodzenie splotów nerwowych,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • choroby nerwowo-mięśniowe,
 • opóźniony rozwój motoryczny dzieci i niemowląt,
 • zaburzenia karmienia,
 • wady rozwojowe.

Zastosowanie metody NDT Bobath nie ogranicza się tylko i wyłącznie do niemowląt i małych dzieci. Z jej zasobów mogą korzystać również osoby starsze w celu przywrócenia im sprawności po przebytych udarach mózgu.

Efekty terapii metodą NDT Bobath

Systematyczne i konsekwentne stosowanie metody NDT Bobath prowadzi do wykształcenia u dziecka odruchów prawidłowych. Następuje poprawa dystrybucji napięcia mięśniowego oraz ustawienia poszczególnych części ciała względem siebie, dzięki czemu skorygowane zostają wszelkie asymetrie ułożeniowe.

Metoda NDT Bobath-jakie aspekty są najważniejsze?

Na efektywność terapii NDT Bobath wpływ ma moment jej rozpoczęcia. Ważne jest to, aby rehabilitację rozpocząć jak najwcześniej, najlepiej od razu po zdiagnozowaniu zaburzeń rozwojowych. Im później proces terapii zostanie rozpoczęty, tym dłużej trzeba będzie czekać na jej zauważalne efekty, ponieważ patologiczne wzorce ruchowe będą już na tyle mocno u dziecka wykształcone, że będzie o wiele trudniej je zniwelować.

niemowle

Terapia NDT Bobath powinna być przeprowadzana bardzo regularnie. Nie polega ona tylko i wyłącznie na przeprowadzaniu ćwiczeń w gabinecie pod okiem fizjoterapeuty, lecz również na systematycznych ćwiczeniach w warunkach domowych. Rehabilitant instruuje rodzica i pokazuje mu, w jaki sposób ćwiczyć z dzieckiem oraz postępować w trakcie rutynowych czynności obejmujących m.in. kąpanie, podnoszenie, trzymanie i noszenie malucha, przewijanie, przyjmowanie odpowiednich pozycji do zabaw i codziennych aktywności. Mogłoby się wydawać, że te codzienne czynności nie powinny mieć wpływu na rozwój niemowlęcia, lecz tak naprawdę jest odwrotnie. Modyfikacja wykonywania rutynowych czynności u maluszka pozwala na podtrzymanie efektów terapii metodą NDT Bobath oraz na wykształcenie u niego prawidłowych wzorców ruchowych i ułożeniowych poszczególnych partii ciała.  

Metoda NDT Bobath w Gdańsku- gdzie powinniśmy udać się z dzieckiem?

Jeżeli zaobserwowali Państwo u dziecka niepokojące objawy mogące świadczyć o problemach w jego rozwoju ruchowym, serdecznie zapraszamy do skorzystania z metody NDT w Gdańsku. Nasze działania koncentrują się na udzielaniu kompleksowej pomocy obejmującej zarówno konsultacje, badania, diagnozę, jak i skuteczne prowadzenie terapii. Nasz zespół dysponuje sztabem doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych rehabilitantów specjalistów, którzy pomogą Państwa dziecku pokonać zaburzenia ruchowe poprzez udzielenie fachowej pomocy i poprowadzenie skutecznej terapii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.